Mogen we je inzicht geven?
Met de SlimWonen App kunnen we je slimmer, makkelijker en leuker inzicht geven in je energieverbruik en energiekosten. Om gebruik te maken van deze inzichtdiensten hebben we gegevens van je nodig. Je geeft ons toestemming om deze gegevens te verkrijgen en gebruiken door het vinkje aan te klikken bij het aanmaken van een account.

Begripsomschrijving
Onder de SlimWonen App wordt verstaan Het Slimme Collectief BV, handelend onder de naam SlimWonen App, gevestigd in Den Haag, alsmede diens rechtsopvolgers.

De slimme meter
Alle huishoudens krijgen gratis een (digitale) slimme meter aangeboden van de Rijksoverheid. De netbeheerders voeren deze operatie namens de Rijksoverheid uit. In 2020 moeten alle 8 miljoen Nederlandse huishoudens door de netbeheerder zijn benaderd. In de periode 2015 – 2018 zijn al bijna 6 miljoen huishoudens benaderd. Je hoeft geen contact op te nemen met je netbeheerder om de slimme meter te plaatsen. De netbeheerder komt vanzelf naar je toe. Wil je weten of jouw netbeheerder al bij jouw adres is langs geweest? Op https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/slimmemeter kan je bekijken welke postcodes al bezocht zijn.

Wat doet SlimWonen App met jouw gegevens?
Als je een slimme meter hebt, vraagt SlimWonen App, nadat jij akkoord hebt gegeven, dagelijks je meetgegevens op bij je netbeheerder. De netbeheerder leest de standen uit en levert ons deze op dagbasis aan. Wij ontvangen dan jouw dagstanden. Wanneer je akkoord hebt gegeven, biedt de SlimWonen App verschillende functies en inzichten en kan je ook je eigen verbruik inzien. Met je akkoord bevestig je dat jij ook degene bent van wie de slimme meter gegevens zijn.

Je kunt de toestemming beëindigen wanneer je maar wilt door een mail te sturen aan info@slimwonenapp.nl. Dan stoppen wij binnen 2 weken met het opvragen en tonen van jouw slimme meter gegevens. We verwijderen al jouw data of anonimiseren deze data zo snel mogelijk, zodat deze data nooit meer naar jou zijn te herleiden. Hierbij zijn we afhankelijk van de eisen die spelen in het jaarlijkse toezicht op onze ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder) licentie, welke jaarlijks met terugwerkende kracht wordt getoetst.

Wanneer je verhuist, ben je verplicht dit door te geven aan SlimWonen App door te mailen naar info@slimwonenapp.nl. Wij mogen dan geen persoonlijke meetgegevens meer opvragen van jou als gebruiker.

Je gegevens zijn veilig

SlimWonen App zal jouw gegevens nooit met derden delen voor commerciële doeleinden. Hierop maken we alleen een uitzondering indien jij daartoe apart en expliciet in de App toestemming geeft.

We gaan netjes om met jouw gegevens
SlimWonen App gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. SlimWonen App is een Onafhankelijk Diensten Aanbieder (ODA). Een ODA heeft het recht Persoonlijke Meetgegevens te verwerken als daarvoor door het desbetreffende individu mandaat wordt verleend. Daarom vragen we om jouw mandaat om dit te doen en kan je de App alleen gebruiken als je dit mandaat hebt gegeven aan SlimWonen App.

Als ODA vallen wij onder een onafhankelijk toezicht op basis waarvan jaarlijks de licentie wordt getoetst om als ODA te mogen functioneren. In ons ‘Privacy statement’ staat meer informatie.

Updates
SlimWonen App kan updates aanbieden. Het wordt gebruiker aanbevolen altijd de meest recente versie van de SlimWonen App te gebruiken. Dit kan ook noodzakelijk zijn om toegang tot bepaalde diensten of functies te verkrijgen of te behouden.

Wijziging van deze algemene voorwaarden
SlimWonen App kan de algemene voorwaarden van de SlimWonen App altijd (eenzijdig) wijzigen. Bekendmaking daarvan vindt plaats via de SlimWonen App en eventueel ook via een algemene kennisgeving op de internetsite of via email. Wijzigingen treden in werking op het moment dat die via de SlimWonen App bekend worden gemaakt of indien in de kennisgeving een latere datum wordt genoemd, vanaf die latere datum.

Veiligheid accountgegevens
Als gebruiker van de App dien je de SlimWonen App van een adequaat en geheim wachtwoord te voorzien. Het is raadzaam dit wachtwoord niet op te slaan op bijvoorbeeld je tablet of telefoon.

In het geval je denkt dat het wachtwoord de SlimWonen App niet meer veilig kan worden gebruikt, omdat onbevoegd gebruik gemaakt zou kunnen worden daarvan of om een andere reden, dan is het raadzaam het wachtwoord te wijzigen.

Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor een (digitaal) veilig gebruik van de SlimWonen App.

Bespaardoel
Om jouw bespaardoel te berekenen maakt SlimWonen App gebruik van verschillende bronnen. Er wordt rekening gehouden met de gegevens die jij invult als gebruiker over je woonsituatie. En we bepalen wat de bespaarwaarde van de verschillende bespaaracties zijn in de App. Daarbij kijken we naar diverse – zoveel mogelijk onafhankelijke – informatieve websites, die aangeven hoeveel je kan besparen wanneer je een bepaalde actie uitvoert (zoals: Tips & Klusjes, Vervanging huishoudelijke apparatuur, isolatie, installatie en zon). Deze sites houden er doorgaans geen rekening mee dat wanneer je 1 actie uitvoert, de bespaarwaarde van andere acties kan verminderen (zelfs tot nihil). Wanneer jij bijvoorbeeld gordijnen plaatst voor enkel glas, bespaar je een bepaald bedrag. Wanneer je dubbel glas aanschaft, bespaar je ook een bepaald bedrag. Het is alleen niet zo dat je door gordijnen te plaatsen en dubbel glas te nemen je een totaalsom bespaart van beide klusjes opgeteld. De totale bespaarwaarde zou dan niet kloppen. SlimWonen App heeft op dit gebied bewust een stap verder gezet, door er wél rekening mee te houden dat de bespaarwaarde van opeenvolgende actie maakt dat nieuwe aanvullende acties steeds meer bespaarwaarde opleveren. Daarbij blijft ook deze aangescherpte inschatting een inschatting, die dus hoger of lager kan uitvallen.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de bespaarbedragen zo goed mogelijk kloppen, maar we kunnen niks garanderen. Het zijn berekeningen op basis van door anderen aangeleverde gegevens en op basis van gemiddelden. Het zou zo kunnen zijn dat je bespaardoel hoger uitvalt, dan daadwerkelijk het geval is. De exacte bouwkundige aspecten en afmetingen van een woning en het bewonersgedrag kunnen de besparingen ook beïnvloeden.

Gebruiksrecht, auteursrecht, IE, inbreuk
Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de SlimWonen App voor privégebruik.

Op de SlimWonen App, onder andere de software, de diensten, de illustraties, design en teksten, rusten intellectuele eigendomsrecht van SlimWonen App of diens licentiegevers. De gebruiker dient deze intellectuele eigendomsrechten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Vragen, opmerkingen, ideeën?
Mail ons op info@SlimWomenApp.nl, je krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie.

Voorwaarden SlimWonen App, versie april 2020