Welkom! Jouw privacy vinden we belangrijk
Mogen we samen met je aan de slag gaan met energie, energiebesparing en de energietransitie? Om dit te doen, is het nodig dat je akkoord bent met deze privacyverklaring en met de algemene voorwaarden van de SlimWonen App.

De SlimWonen App maakt gebruik van de data van jouw slimme meter om jou hiermee te informeren over je energieverbruik in de app. Daarbij vraagt de SlimWonen App om aanvullende informatie. Als we de slimme meter data kunnen aanvullen met meer informatie van jou, kunnen we je betere inzichten geven, beter adviseren en beter helpen. Die keuze is aan jou.

Wij houden ons hierbij natuurlijk aan de privacywet. Hieronder leggen we precies uit hoe we met jouw gegevens omgaan. Heb je nog vragen? Stuur ons dan graag een mail naar info@slimwonenapp.nl.

Een korte introductie: onze missie en doel
Onze missie is om je te helpen meer betrokken te raken bij jouw energieverbruik, jouw energiebesparing en daarmee verduurzaming en de energietransitie. Ons doel is om dit allemaal makkelijker, leuker en slimmer te maken, zodat verduurzaming kan versnellen.

Jouw privacy
SlimWonen App hecht veel waarde aan jouw vertrouwen en dus ook aan jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij willen je een zo goed mogelijke dienstverlening leveren. Hierbij vindt SlimWonen het van belang dat jij je comfortabel voelt bij het verlenen van jouw gegevens en data aan ons.

Wij stellen jouw persoonlijke meetgegevens binnen SlimWonen alleen beschikbaar aan de medewerkers die gezien hun taak daartoe toegang moeten hebben. Verder zorgen we ervoor dat je als gebruiker niet wordt benaderd door andere partijen aan de hand van de data die de SlimWonen App van je ontvangt. We delen jouw persoonlijke gegevens alleen met derden, wanneer jij hiervoor apart en expliciet in de App toestemming geeft, bijvoorbeeld gekoppeld aan een specifieke actie. SlimWonen App kan wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te vertrekken aan opsporingsinstanties, indien deze hierom vragen.

Hieronder is gespecificeerd welke gegevens de App vastlegt, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en wat jouw rechten hierbij zijn. De SlimWonen App is een Onafhankelijk Diensten Aanbieder (ODA). We hebben daarvoor een licentie verkregen, welke jaarlijks wordt getoetst. ODA’s mogen volgens de wet slimme meter data ontvangen, nadat de gebruiker (consument) daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het installeren van de SlimWonen App verleen jij dit mandaat. Daarnaast geef je ook aan of je akkoord gaat met onze privacyverklaring en met onze algemene voorwaarden.

MEER IN DETAIL …
Begripsomschrijving
Onder de “SlimWonen App” wordt verstaan Het Slimme Collectief BV, handelend onder de naam SlimWonen App, gevestigd in Den Haag, alsmede diens rechtsopvolgers.

Welke slimme meter gegevens SlimWonen App van jou ontvangt
Om jou de SlimWonen App dienstverlening te kunnen bieden, ontvangen en verwerken wij jouw slimme meter data. Deze gegevens ontvangen we van jouw netbeheerder (bijvoorbeeld Stedin, Liander of Enexis). Zonder deze gegevens heeft de SlimWonen App geen waarde voor je. De gegevens (slimme meter data) die wij van jou ontvangen bestaan uit:
• NAW-gegevens;
• De meetgegevens van jouw slimme gas- en elektriciteitsmeter;
• P4-kwartierstanden elektriciteit per dag *
• P4-kwartierstanden gas per dag *
* Dit zijn meterstanden die door jouw netbeheerder worden uitgelezen uit jouw slimme meter. Voor het verwerken van deze gegevens heb je expliciet toestemming (mandaat) gegeven bij het activeren van jouw SlimWonen App account.

Welke aanvullende gegevens SlimWonen graag van jou ontvangt
Om je een beter, (meer) persoonlijk advies te kunnen geven (bijvoorbeeld over isolatie), vragen we jou om aanvullende gegevens naast de slimme meter gegevens. Het is geheel aan jou als gebruiker om aanvullende gegevens te verstrekken.

Wanneer je je account aanmaakt, zijn er daarom aanvullende vragen opgenomen. Wanneer je antwoord geeft op deze vragen, ontvangen wij bijvoorbeeld de volgende gegevens van jou:
• Type woning, bouwjaar woning, woonoppervlakte, aantal bewoners
• Informatie over je energiecontract (looptijd, tarieven, energieleverancier etc.) en energieverbruik
• Uitgevoerde duurzame maatregelen in jouw woning
• Apparaten (+typenummers) in huis
• Gebruiksfrequentie van de wasmachine, wasdroger en douche;
• Jouw woonwensen op het gebied van duurzame maatregelen, buurtvoorzieningen en huishoudelijke apparaten.

Welke andere gegevens SlimWonen gebruikt
• We gebruiken verder de gegevens die betrekking hebben op jouw gebruik van de SlimWonen App.
• We gebruiken jouw NAW gegevens, die we van jou hebben doorgekregen of van de partij die deze gegevens van jou heeft en gerechtigd is om deze aan ons door te geven (zoals jouw woningcorporatie, gemeente, werkgever of bedrijf waarmee je een klantrelatie hebt).
• Jouw e-mailadres & IP adres.

Wat doen we met deze informatie / gegevens?
Wij verwerken de hierboven genoemde gegevens. Al jouw gegevens worden met zorg behandeld en wij gaan hier vertrouwelijk mee om. Wij delen jouw gegevens alleen met derden met jouw toestemming. Op basis van je persoonlijke gegevens kunnen wij de volgende ‘functies’ op een steeds betere manier aanbieden:
• Inzicht in jouw energieverbruik op dag-, week-, maand- en jaarniveau;
• Jouw bespaardoel;
• Jouw bespaarscore;
• Jouw Tips & Klusjes;
• Vergelijkingen met bewoners, zoveel mogelijk uit jouw peergroup;
• Uitdagingen om extra te besparen op jouw energiekosten;
• Aanbiedingen om jouw woning te isoleren of te verbeteren;
• Aanbiedingen voor huishoudelijke apparatuur;
• Jouw voorschotcheck;

Op basis van jouw kenmerken en behoeftes kunnen we functies, informatie en nieuws aanbieden in de SlimWonen App, welke wellicht interessant voor je zijn. Je wordt hierbij niet door andere partijen benaderd. Daarbij kunnen we ook bepaalde functies verwijderen, wanneer er bijvoorbeeld weinig gebruik van wordt gemaakt in de SlimWonen App. Bij de regelmatige updates van de App worden o.a. de beschikbare functies aangepast.

Ons uitgangspunt is dat jij als gebruiker geen vergoeding betaalt voor de SlimWonen App en dat een andere partij dat doet voor jou, waarmee jij een relatie hebt. Dit kan bijvoorbeeld een woningcorporatie, gemeente, werkgever of bedrijf zijn, waar jij klant bent. Met deze ‘opdrachtgevers’ stemmen we af welke functies worden aangeboden. Het is dus mogelijk dat jij een selectie van functies aangeboden krijgt.

Wat zijn jouw rechten?
SlimWonen vindt het belangrijk dat jij weet welke gegevens wij van jou ontvangen en verzamelen. Wij streven ernaar dat je op een makkelijke en toegankelijke manier jouw gegevens kan inzien, bewerken of verwijderen. Daarom heb jij als gebruiker de volgende mogelijkheden:

• Inzage in jouw gegevens. Je hebt recht op inzage in de gegevens die SlimWonen van jou heeft verzameld. Deze gegevens kun je inzien in de app.
• Bewerken van jouw gegevens. Je hebt recht om jouw gegevens in de SlimWonen App te bewerken.
• Opzeggen van jouw account en verwijderen van je gegevens
Wil je de SlimWonen App opzeggen dan kan dat op ieder moment. Opzeggen kan alleen per e-mail (info@slimwonenapp.nl), zodat er geen misverstand ontstaat over je opzegging. Wanneer je hebt gemaild, ontvang je van ons een bevestiging per mail. Binnen 2 weken verwerken we jouw opzegging, waarmee we stoppen met het opvragen van jouw slimme meter data bij jouw netbeheerder. Als je hebt opgezegd en jouw opzegging is door ons aan jou bevestigd, dan gaan wij zo snel mogelijk over tot het verwijderen of anonimiseren van jouw persoonlijke data, zodat er geen naar jou herleidbare data meer door ons worden bewaard. Hierbij zijn we afhankelijk van de eisen die spelen in het jaarlijkse toezicht op onze ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder) licentie, welke jaarlijks met terugwerkende kracht wordt getoetst.

Notificaties
SlimWonen maakt gebruik van push-notificaties. Hierdoor kunnen we je bijvoorbeeld een seintje geven als je een nieuw bericht hebt ontvangen, of wanneer er nieuwe informatie of service voor je klaarstaat. Je kan deze functie uitzetten in de SlimWonen App.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie te beschermen tegen verlies, bewerking, toegang of misbruik. Wij leggen dergelijke verplichtingen ook op aan partners met wie wij samenwerken.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kan je met ons contact opnemen over je klacht. Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
We gaan steeds na of we dit Privacy statement dienen aan te passen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Privacy Voorwaarden SlimWonen App, versie maart 2020